Oferta - Rzeczoznawca majątkowy Waldemar Gil

ul. Leopolda Staffa nr 26
22 400 Zamość

502 428 618
waldemar-gil@wp.pl

Oferta

 

Obszarze działalności Rzeczoznawcy Majątkowego obejmuje sporządzanie wycen:

 • nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
 • nieruchomości lokalowych,
 • nieruchomości specjalistycznych i komercyjnych (stacje paliw, salony samochodowe, hotele, supermarkety, biurowe, warsztaty, itp.),
 • nieruchomości zabytkowych,
 • spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
 • przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych,
 • dla sektora bankowego i finansowego, administracji publicznej, osób fizycznych i prawnych,
 • wartości godziwej środków trwałych dla potrzeb sprawozdań finansowych,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Wykonuję wycenę dla następujących celów:

 • zabezpieczenia kredytów,
 • kupna i sprzedaży  nieruchomości,
 • uzyskiwania dopłat unijnych,
 • wywłaszczeń i odszkodowań,
 • zniesienia współwłasności, wniesienia aportu, dla potrzeb amortyzacji i skarbowo podatkowych,

Wykonuję analizy i ekspertyzy dotyczące:

 • określania wartości godziwej dla potrzeb sprawozdań finansowych,
 • rynku nieruchomości,
 • skutków finansowych i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wyceny nieruchomości będących środkami trwałymi przedsiębiorstw,
 • badanie i porządkowanie stanów prawnych nieruchomości.

Zlecenia wykonuję rzetelnie, profesjonalnie, solidnie i terminowo.